Quy định làm thêm tại Canada cho sinh viên quốc tế

Đi làm thêm tại Canada bạn có cần xin giấy phép lao động không? Có lẽ đây là câu hỏi mà hầu hết các bạn du học sinh khi lần đầu chân ướt chân ráo bước tới xứ sở lá phong đều thắc mắc. Để biết trường hợp của mình có được phép đi làm thêm trong thời gian đi học hay không các bạn cần phải xem điều kiện của giấy phép du học (study permit) của mình. Giấy phép này được cấp khi bạn nhập cảnh vào Canada lần đầu tiên và giấy phép này sẽ cần được gia hạn trước 3 tháng trước khi hết hạn. Trên giấy phép du học sẽ cho bạn biết bạn có được phép đi làm thêm hay không? Nếu có thì là làm việc trong khuôn viên trường (on-campus) hay ngoài khuôn viên trường (off-campus).

LÀM THÊM TẠI CANADA: TRONG KHUÔN VIÊN TRƯỜNG (ON-CAMPUS)

AI CÓ THỂ LÀM VIỆC TRONG KHUÔN VIÊN TRƯỜNG (ON-CAMPUS)?

Các bạn chỉ có thể bắt đầu làm thêm tại Canada khi bạn bắt đầu chương trình học của mình. Bạn không thể làm việc trước khi chương trình học của bạn bắt đầu. Bạn chỉ có thể làm việc tại Canada nếu giấy phép du học của bạn liệt kê một điều kiện cho biết bạn được phép làm việc trong trường hoặc ngoài trường. Nếu bạn là một sinh viên quốc tế, bạn sẽ được phép làm việc trong khuôn viên trường học của mình mà không cần phải có giấy phép lao động nếu bạn thỏa mãn một trong những điều kiện sau:
 • Bạn là một sinh viên quốc tế toàn thời gian của một chương trình sau trung học tại một trong các cơ sở giáo dục sau:
  Trường sau trung học hệ công lập, như trường cao đẳng, đại học công lập hoặc trường CEGEP ở Quebec.
  Trường tư thục cấp bằng cao đẳng ở Quebec hoạt động theo các quy tắc giống như các trường công lập và được tài trợ ít nhất 50% các khoản trợ cấp của chính phủ hoặc:
  Các trường tư thục Canada có thể cấp bằng hợp pháp theo luật của tỉnh bang.
  Có giấy phép du học hợp lệ, và:
  Có số bảo hiểm xã hội (SIN)

AI KHÔNG THỂ LÀM VIỆC TRONG KHUÔN VIÊN TRƯỜNG (ON-CAMPUS)?

Bạn phải ngừng làm việc on-campus nếu bạn ở một trong những trường hợp sau:
 • Vào ngày bạn ngừng học chương trình toàn thời gian (full-time)
  Khi giấy phép học tập của bạn hết hạn
  Nếu bạn được phép nghỉ học
  Nếu bạn đang trong quá trình chuyển trường và hiện tại bạn không đi học

NƠI BẠN CÓ THỂ TÌM KIẾM VIỆC LÀM TRONG KHUÔN VIÊN TRƯỜNG (ON-CAMPUS)

“On-campus” có nghĩa là bạn có thể xin làm việc tại tất cả các tòa nhà nằm trong khuôn viên trường học của bạn, nếu như trường của bạn có nhiều khu học xá (campus), thì bạn chỉ có thể làm việc tại cơ sở mà bạn đang theo học.
Bạn chỉ có thể làm việc tại địa điểm khác nếu:
 • Bạn đang làm trợ giảng hoặc nghiên cứu và
  Công việc của bạn hoàn toàn liên quan đến tài trợ, nghiên cứu
Trong trường hợp này, bạn có thể làm việc tại thư viện, bệnh viện hoặc cơ sở nghiên cứu liên kết với trường học của bạn, ngay cả khi họ ở bên ngoài khuôn viên trường.

BẠN CÓ THỂ LÀM VIỆC CHO AI?

Một nhà tuyển dụng “on-campus” có thể là:
 • Trường học
  Một thành viên trong khoa
  Một tổ chức sinh viên
  Bản thân bạn, nếu: bạn điều hành một doanh nghiệp thực tế nằm trong khuôn viên trường (ví dụ: bạn sở hữu một cửa hàng cà phê nằm trong khuôn viên trường)
  Một doanh nghiệp tư nhân
  Một nhà thầu tư nhân cung cấp các dịch vụ trong khuôn viên trường học

LÀM THÊM TẠI CANADA: NGOÀI KHUÔN VIÊN TRƯỜNG (OFF-CAMPUS)

Ai có thể làm thêm ngoài khuôn viên trường (off-campus)?
Cũng tương tự như làm thêm tại on-campus, bạn chỉ có thể làm việc off-campus khi chương trình học của bạn bắt đầu. Bạn có thể làm việc off-campus hay không tùy thuộc vào điều kiện ghi trên giấy phép học tập của bạn.]
Bạn sẽ được phép làm thêm tại Canada ngoài khuôn viên trường (off-campus) nếu bạn đáp ứng đủ các điều kiện sau:
 • Bạn là sinh viên quốc tế toàn thời gian tại một cơ sở giáo dục được chỉ định (cơ sở giáo dục có mã DLI)
  Bạn đã đăng ký:
  Chương trình đào tạo sau trung học, đào tạo nghề, hoặc đào tạo chuyên nghiệp hoặc:
  Chương trình đào tạo nghề cấp trung học (chỉ ở Quebec)
  Chương trình học của bạn:
  Dài ít nhất 6 tháng và
  Bằng cấp cuối cùng của bạn sẽ phải là Bằng cử nhân, cao đẳng hoặc chứng chỉ
  Giấy phép du học của bạn phải còn hạn và phải thể hiện rằng bạn được phép đi làm ngoài khuôn viên trường (off-campus).
  Bạn đã bắt đầu học
  Bạn có mã số bảo hiểm xã hội (SIN)
Nếu bạn là sinh viên bán thời gian (part-time)
Bạn chỉ có thể làm thêm ngoài khuôn viên trường nếu bạn đáp ứng các điều kiện sau:
 • Bạn đáp ứng tất cả các điều kiện ở trên và
  Bạn chỉ học bán thời gian thay vì toàn thời gian bởi vì:
  Bạn đang học ở kỳ cuối cùng của chương trình học và bạn không cần tải toàn bộ khóa học để hoàn thành chương trình của bạn, và
  Bạn là sinh viên toàn thời gian trong chương trình học của bạn ở Canada, cho đến kỳ học cuối cùng của bạn.
Nếu bạn được nghỉ?
Nếu bạn được phép nghỉ học hoặc chuyển trường và không học, bạn buộc phải ngừng việc làm bên ngoài khuôn viên trường. Bạn chỉ có thể quay lại làm việc khi bạn đi học trở lại.
Ai không thể làm việc ngoài khuôn viên của trường (off-campus)?
Bạn không thể làm việc ngoài khuôn viên của trường, nếu bạn thuộc bất cứ trường hợp nào trong những trường hợp sau:
 • Giấy phép học tập thể hiện rằng bạn không được phép làm việc ngoài khuôn viên trường
  Bạn chỉ đăng ký chương trình Tiếng Anh hoặc Tiếng Pháp như là ngôn ngữ thứ 2 (ESL/ FSL)
  Bạn chỉ tham gia các khóa học về sở thích chung
  Bạn chỉ tham gia các khóa học bắt buộc để được nhận vào một chương trình toàn thời gian
  Tình hình của bạn thay đổi và bạn không còn đáp ứng tất cả các yêu cầu để làm việc ngoài khuôn viên trường
Nếu bạn thuộc bất cứ trường hợp nào như trên, bạn muốn đi làm ngoài khuôn viên của trường, bạn cần phải xin giấy phép lao động.

SỐ SIN LÀ SỐ GÌ VÀ LÀM SAO ĐỂ NHẬN ĐƯỢC SỐ NÀY ĐỂ CÓ THỂ ĐI LÀM THÊM TẠI CANADA?

Số bảo hiểm xã hội (SIN) là một số gồm 9 chữ số mà chính phủ Canada cấp cho bạn. Với con số này, bạn có thể làm thêm tại Canada và nhận được các phúc lợi và dịch vụ của chính phủ.]

MÃ SỐ SIN ĐỂ LÀM VIỆC TRONG KHUÔN VIÊN TRƯỜNG

Để xin mã số SIN để làm việc trong khuôn viên trường
bạn phải có 1 trong các điều kiện sau đây in trên giấy phép du học của mình:
 • Có thể chấp nhận việc làm trong hoặc ngoài khuôn viên trường nếu đáp ứng các tiêu chí đủ điều kiện theo R186(F) hoặc (W). Phải ngừng hoạt động nếu không còn đáp ứng các tiêu chí này.
  Giấy phép này không cho phép chủ sở hữu tham gia vào công việc ngoài khuôn viên trường ở Canada. Chỉ có thể chấp nhận việc làm trong khuôn viên trường nếu đáp ứng các tiêu chí
Nếu bạn đủ điều kiện để làm việc trong khuôn viên trường (on-campus), nhưng chính phủ không đưa một trong hai điều kiện này vào giấy phép học tập của bạn, bạn có thể yêu cầu thêm chúng. Không mất phí để thêm các yêu cầu này. Tuy nhiên, trong trường hợp này, trước khi bạn nộp hồ sơ xin số SIN thì bạn cần yêu cầu sửa đổi giấy phép học tập của bạn.
Để tìm hiểu thêm về mã số SIN, bạn có thể tham khảo tại đường link sau: https://www.canada.ca/…/employment…/services/sin.html
Để yêu cầu sửa đổi giấy phép học tập của mình, bạn có thể xem thủ tục chi tiết tại đường link sau: https://www.canada.ca/…/request-amend-record-landing…

NHẬN SỐ BẢO HIỂM XÃ HỘI SIN ĐỂ LÀM VIỆC NGOÀI KHUÔN VIÊN CỦA TRƯỜNG

Để xin được mã số SIN để làm việc ngoài khuôn viên của trường, bạn phải có 1 trong những điều kiện sau được in trên giấy phép du học của mình:
 • Có thể làm việc 20 giờ/ tuần ngoài khuôn viên trường hoặc toàn thời gian trong thời gian nghỉ nếu đáp ứng các tiêu chí nêu trong điều 186v của Quy định Bảo vệ người tị nạn và nhập cư.
  Có thể chấp nhận việc làm trong hoặc ngoài khuôn viên trường nếu đáp ứng các tiêu chí đủ điều kiện, theo điều R186 (f), (v) hoặc (w) và phải ngừng làm việc nếu không còn đáp ứng các tiêu chí này.

BẠN CÓ THỂ LÀM BAO NHIÊU GIỜ NGOÀI KHUÔN VIÊN TRƯỜNG?

Thông thường bạn sẽ được phép làm thêm tối đa 20 giờ/ tuần trong kỳ học của bạn.
Còn trong các kỳ nghỉ: các kỳ nghỉ có lịch trình từ trước như kỳ nghỉ hè/ nghỉ đông, bạn sẽ được phép làm việc toàn thời gian hoặc làm hai công việc bán thời gian có tổng số giờ nhiều hơn số giờ thông thường.
Bạn phải là sinh viên toàn thời gian trước khi và sau kỳ nghỉ.
Bạn không thể làm việc trong thời gian nghỉ trước khi bắt đầu kỳ học đầu tiên.
Lưu ý: Nếu như trong kỳ học, bạn làm thêm quá 20 giờ/ tuần thì bạn được coi là vi phạm điều kiện trên giấy phép học tập của mình. Trong trường hợp này, bạn có thể bị tước tư cách sinh viên và có thể không được phê duyệt giấy phép học tập hoặc giấy phép làm việc trong tương lai. Hoặc bạn cũng có thể bị trục xuất khỏi Canada. Nên các bạn không nên mạo hiểm để xảy ra tình trạng không đáng có này nhé.

NẾU TÌNH HÌNH HỌC TẬP CỦA BẠN THAY ĐỔI NGHĨA LÀ NHƯ THẾ NÀO?

Nếu trên giấy phép học tập của bạn đang dùng không cho phép bạn làm việc ngoài khuôn viên của trường, nhưng hiện tại tình hình học tập của bạn đã thay đổi và bạn đủ điều kiện để đi làm thêm ngoài khuôn viên trường thì bạn có thể xin thay đổi các điều kiện của giấy phép học tập của mình.
Bạn có thể thay đổi điều kiện trên giấy phép học tập của mình nếu:
 • Bạn đã thay đổi chương trình học của mình thành một chương trình cho phép bạn làm thêm ngoài khuôn viên trường và:
  Giấy phép học tập của bạn có nội dung: Giấy phép này không cho phép người sở hữu làm việc bên ngoài khuôn viên trường ở Canada?
Hoặc là:
 • Chúng tôi đã bao gồm một điều kiện trong giấy phép du học của bạn có thể không còn áp dụng.
Ví dụ: Bạn có giấy phép học tập để hoàn thành khóa học đầu tiên của bạn chẳng hạn như ESL hoặc FSL, sau đó bạn được chấp nhận vào chương trình toàn thời gian. Điều này có nghĩa là bạn có thể xin loại bỏ điều kiện (không được phép làm việc ngoài khuôn viên trường) khỏi giấy phép học tập của mình. Trong trường hợp này bạn cần phải nộp đơn để xin loại bỏ điều kiện trên giấy phép học tập của mình với một khoản phí. Và bạn cần phải làm thay đổi này trước khi bạn xin cấp mã số SIN.

Bài viết cùng chuyên mục

10 điều nên nhớ khi tìm và thuê nhà

Thuê nhà có lẽ là gian nan lớn nhất khi đi du học. Bạn có thể chọn một căn nhà ngốn hết “tài sản” mang theo, có khi lỡ thuê phải một căn hay bị hỏng hóc, lại có lúc gặp vấn đề với tờ hợp đồng do không đọc kỹ hướng dẫn trước khi […]

Xem thêm

3 phương án chỗ ở cho sinh viên Việt Nam tại Canada

Cũng như tại các điểm đến du học khác, Canada có 3 loại hình nhà ở phổ biến – ở trong ký túc xá, thuê căn hộ ngoài khu học xá và ở nhà dân. Greenway sẽ phân tích và cung cấp một số thông tin cơ bản về chi phí và đặc tính của […]

Xem thêm

Du học Canada nên chọn học 3 ngành này

Canada là nơi lý tưởng cho giáo dục đại học bậc cao, được nhiều sinh viên quốc tế chọn làm điểm đến du học. Nhiều trường đại học Canada góp mặt trong các bảng xếp hạng quốc tế uy tín và chiến lược giáo dục do Bộ Giáo dục Canada đề ra nhấn mạnh vào […]

Xem thêm

Sự trở lại của ngành trí tuệ nhân tạo (AI) tại Fleming College, Canada

Ngành Trí Tuệ Nhân Tạo AI Ngành Trí Tuệ Nhân Tạo AI là ngành có nhu cầu nhân lực cao vì tính ứng dụng và tự động hóa cho tất cả lĩnh vực. Chương trình chứng chỉ sau đại học về Trí Tuệ Nhân Tạo trang bị cho các nhân tài tương lai về kiến thức […]

Xem thêm

Giáng sinh tại Canada tuyệt vời đến mức nào?

Khi những bông tuyết đầu tiên bắt đầu xuất hiện cũng chính là lúc mà nhiều gia đình, nhiều thành phố ở tại Canada bừng sáng trong chiếc áo khoác của những ánh đèn noel, những ca khúc trong mùa giáng sinh, cộng thêm nữa là không khí chào đón năm mới, cũng như bắt […]

Xem thêm

Du học Canada SDS

DU HỌC CANADA SDS KHÁC GÌ VỚI DU HỌC CANADA THÔNG THƯỜNG? Không giống với hình thức du học thông thường; thủ tục xin cấp visa du học Canada theo diện SDS đơn giản hơn nhiều. Tuy nhiên, hình thức du học đặc biệt này; chỉ dành riêng cho các du học sinh đến từ […]

Xem thêm