Danh sách các trường tại Mỹ mới nhất 2020

Danh sách các trường tại Mỹ

Cập nhật danh sách các trường tại Mỹ mới nhất 2020. Để thuận tiện cho việc tìm kiếm thông tin, bạn có thể lựa chọn tìm kiếm theo tiểu bang, theo hệ đào tạo hoặc tên trường.

Bắt đầu tìm kiếm khóa học của bạn ngay hôm nay nhé !

Danh sách các trường tại Mỹ

 

 

STT Tên trường Vị trí Hệ đào tạo Tìm hiểu chi tiết
1   Texas State University    Texas Đại học
2   Virginia Tech    Virginia Đại học
3   The University of Utah    Utah Đại học
4   State University of New York
  Polytechnic Institute
   New York Đại học
5   University of North Florida    Florida Đại học
6   University of Maryland     Washington Đại học
7   Suffolk University    Boston  Đại học
8   Florida Atlantic University    Florida  Đại học
9   Iowa University    Lowa  Đại học
10   University of Idaho    Idaho Đại học
11   Youngstown State University    Ohio Đại học
12   National University    California Đại học
13   Oklahoma State University    Oklahoma Đại học
14   George Mason University    Fairfax Đại học
15   Florida Institute of Technology    Florida                         Học viện
16   Montana State University    Montana Đại học
17   George Washington University   Washington Đại học
18   Columbia University   New York Đại học
19   San Jose State University   California Đại học
20   San Diego State university   California Đại học
21   Pittsburg State University   Kansas Đại học
22   Southern Polytechnic State Univeristy   Georgia Đại học
23   Pace University   New York Đại học
24   The University of New Orleans   Louisiana Đại học
25   The University of Alabama   Alabama Đại học
26   Pittsburg State University   Pittsburg Đại học
27   University of Hartford   Connecticut Đại học
28   University of Arizona   Arizona Đại học
29   DePaul University   Chicago Đại học
30   University of Missouri   Missouri Đại học
31   Spokane Community College   Washington Cao đẳng
32   Diablo Valley College   California Cao đẳng
33   Green River College   Washington Cao đẳng
34   El Camino College   California Cao đẳng
35   Kilgore College   Texas Cao đẳng
36   Santa Rosa Junior
College
  California Cao đẳng
37   Jackson College   Michigan Cao đẳng
38   Everett Community College   Washington Cao đẳng
39   Navarro College   Texas Cao Đẳng
40   Pierce College   Washington Cao Đẳng
41   Mercer County Community College   New Jersey Cao Đẳng
42   North Seattle College   Washington Cao Đẳng
43   Valencia College   Florida Cao Đẳng
44   Central New Mexico Community College   New Mexico Cao Đẳng
45   MiraCosta College   California Cao Đẳng
46   Foothill College   California Cao Đẳng
47   South Seattle Community College   Washington Cao Đẳng
48   Hillsborough Community College   Florida Cao Đẳng
49   Santa Barbara City College   California Cao Đẳng
50   De Anza College   California Cao Đẳng

 

 

Xem thêm >> Chi phí du học Mỹ 2020 hết bao nhiêu tiền ?